יצירות משפחתיות

ללדת ילדים
מאת יוסף עוזר

כשיעקב אבינו נמלט עם נשותיו וילדיו
הם השאירו את המשקפים
במקום סתר ואת הנעלים ואת הצמות
ושני זהב.
עבדה שלא מצאו אותם עד היום.
רק אחרי שנים הם התגלו כלם
מסדרים יפה ביבשת אחרת
לכן כשאומרים לי שיהודים צריכים
ללדת פחות ילדים אני לוקח משם זוג משקפים
כדי לראות מי המדבר
ואני רוצה לתת לו שן זהב
כדי להשתיק את תאותו התבונית לחסכון.
אני אומר לו צא, הבט השמימה
וספר את ששת מיליוני הכוכבים,
כי תוכל לספר אותם
תספר לאט את הנעלים.
תוכל לספר רק חצי
ולהכפיל בשתים.

חזרה לדף הבית