תעודות, מסמכים ,ומקורות היסטוריים


יהושע גרגיר ברישומי לשכת הקשר, כחייל בצבא הבריטי


Yehuel Roffman Firearm License
רישיון להחזקת כלי יריה אשר ניתן ליחיאל רופמן בשנת 1938


Mizrachi-Labi Marriage Certificate
תעודת נישואין של יהודה מזרחי (לימים עוזר) עם רחל לאבי, משנת 1942


Shivchei_besht, Israel Yoffe - The printer from Kapost
הספר שבחי הבעל שם טוב, בהדפסת רבי ישראל יופה, המכונה "המדפיס מקאפוסט"


or-israel book
ספר "אור ישראל" מאת רבי ישראל יפה

משפחת גרגיר:

משפחת יופה:

משפחת רופמן:

משפחת עוזר:

משפחת לאבי:חזרה לדף הבית