שכונת רוממה, ירושלים

שכונת רוממה, ירושלים
הקמת רוממה עלית

שכונת רוממה, ירושלים - גני הילדים

בית הספר ע"ש אלי כהן

תמונות מחזור

המרכז הקהילתי

תמונות מאז ומהיום


חזרה לדף הבית