שכונת רוממה, ירושלים

שכונת רוממה, ירושלים

רוממה המורחבתהקמת רוממה עלית

שכונת רוממה, ירושלים - גני הילדים

בית הספר ע"ש אלי כהן

תמונות מחזור

המרכז הקהילתיבית הספר לאומנויות בליפתא (מי נפתוח)

תמונות מאז ומהיום

ליפתא - מי נפתוח


חזרה לדף הבית