תמונות יהושע גרגיר







מקווה ישראל
1937-8
קטיף תפוזים מקווה ישראל הצבא הבריטי



י.גרגיר בצבא הבריטי י.גרגיר בהגנה י.גרגיר על חוף הים י.גרגיר בצבא הבריטי



יהושע וציפורה גרגיר יהושע גרגיר- אימוני ירי יהושע וציפורה גרגיר יהושע וציפורה גרגיר



העליה לחניתה אימוני ירי





בצבא הבריטי בצבא הבריטי



חזרה לדף הבית