תמונות יהושע גרגירמקווה ישראל
1937-8
קטיף תפוזים מקווה ישראל הצבא הבריטיי.גרגיר בצבא הבריטי י.גרגיר בהגנה י.גרגיר על חוף הים י.גרגיר בצבא הבריטייהושע וציפורה גרגיר יהושע גרגיר- אימוני ירי יהושע וציפורה גרגיר יהושע וציפורה גרגירהעליה לחניתה אימוני ירי

בצבא הבריטי בצבא הבריטיחזרה לדף הבית