היסטוריה משפחתית


כדורי עוזר ובניו


ההיסטוריה המשפחתית שלנו מורכבת מענפים משפחתיים רבים, כאשר לכל אחד מהם מאפיינים גאוגרפיים ודמוגרפיים שונים. לכן, על מנת להקל את הבנת ההיסטוריה המשפחתית, חילקנו את הסיפורים המשפחתיים ההיסטוריים לענפים משפחתיים מרכזיים, ולענפי משנה. בכל ענף משפחתי בו קיימות דמויות מרכזיות וחשובות בתולדות המשפחה - אנו ציינו את שמה של הדמות המרכזית בליווי קישור למידע אודותיה.

משפחת עוזר

דוד בן סלמן עוזר וצאצאיו
טובה עוזר (כריים) - שיר מאת יוסף עוזר
יהודה עוזר
    יגאל עוזר
    גדעון עוזר (מחפשים את אחותנו האבודה)
יחזקאל עוזר
    משפחת כריים

משפחת גרגיר

יהושע וציפורה גרגיר
    משפחת דנון
    משפחת נחום

משפחת יופה/יפה

רבי ישראל יפה - בעל ה"אור ישראל"
רבי ישראל יפה - "המדפיס מקאפוסט"
אהרון יפה
   צביה ואברהם גולדנברג
   משה ויוכבד יפה
   צבי ולאה יפה
   יהושע וציפורה גרגיר
   יצחק ועדה יפה
   חנה ואריה רוזנצווייג
   מנחם וחיה יפה
רבי שמואל יצחק יפה
אפריים יפה

משפחת רופמן

   רבי אברהם פלדשער רופמן
   רבי שמואל רופמן
    משפחת כהן
    משפחת רוזין

משפחת לביא
חזרה לדף הבית