תמונות משפחת
יוסי וכרמלה עוזר
יוסי עוזר ואחיו
ביום חתונתו
מחתונת
יוסי וכרמלה עוזר
החתימה על הכתובה הזמנה לחתונת
יוסי וכרמלהבנות יוסי וכרמלה
בכותל המערבי
בנות יוסי וכרמלה
בחצר סבא וסבתא
החתימה על הכתובה בחתונת יוסי וכרמלהתעודת לידה של יוסי חתונת יוסי וכרמלה חתונת יוסי וכרמלה תעודת נישואיןבר-המצווה
של שי
ביתם של יוסי וכרמלה
עם סבתא רחל
יהודה ורחל יהודה ורחל
אילנית וערן מזרחי וילדיהם


חזרה לדף הבית