האור ישראל

המדפיס מקאפוסט


שבחי הבעל שם טוב בדפוס ישראל יפה מקאפוסט

ישראל יפה נולד ברוסיה לאביו רבי יצחק יפה ולצאצאי רבי מרדכי יפה "בעל הלבושים".
היה מתלמידיו של רבי מנחם-מנדל מויטבסק, ומקורבו של האדמו"ר "בעל התני'א" ומייסד חב"ד: רבי שניאור-זלמן מלאדי.
רבי ישראל יפה ידוע בתולדות החסידות כ"מדפיס מקאפוסט". כינוי זה הוצמד לו מאחר והיה בעל בית דפוס עברי בעיר קאפוסט הסמוכה לשקלאו, אשר בפלך מוהליב ברוסיה הלבנה. רבי ישראל יפה הדפיס בין היתר את הספר "בשבחי הבעל-שם-טוב", וסידור של ה"תניא". ספריו ידועים בהקפדה על פרטים, הגהות מתוקנות ועיצוב נאה.

רבי ישראל יפה נזכר בתולדות החסידות אף כאיש אשר נשא את האדמו"ר בעל התניא על כתפיו לאחר שהאדמו"ר שוחרר מבית הכלא בשנת 1799.
לאחר פטירת האדמו"ר הזקן, הצטווה רבי ישראל יפה ע"י ה"אדמור האמצעי" לעלות לארץ ישראל.

רבי ישראל יפה נמנה על חברי הקבוצה הראשונה של העולים המתיישבים בחברון (1819 לערך). בעת עלייתו הותקפה השיירה ע"י ערבים והדפוס אותו הביא עימו ארצה כדי לכונן בארץ דפוס עברי נשדד על כל חלקיו, פרט לבסיס הכבד. כאשר במרד הפלחים בצפת הושמד דפוס ישראל בק, שימש בסיס זה שהיה בחברון להרכבת הדפוס החדש שם.
רבי ישראל יפה היה ראש ה"כולל" הראשון בחברון, ונשא בתואר "ממונה דעיר הקודש חברון תותבב'א.
לרבי ישראל יפה ולאישתו שפרינצה היו שישה בנים: אפריים,משה,דוד,מרדכי,שמואל ושלמה.
על ר' אפרים בנו של ר' ישראל יפה המדפיס נרשם במפקד מונטיורי משנת תקצ"ט שעלה לאה"ק בשנת תקפ"ג.


ב"זכרון לחובבים הראשונים" חוב' יא, תרפ"ח, פרסם גרייבסקי כתב ב"ד מחברון מחודש שבט תקפ"ט בקשר לעזבון ר' ישראל יפה הנ"ל, ובו נאמר בין השאר "אחרי נמכר העזבון עם המעות מזומן שנמצא ואחרי נכוי חלקו הנוגע לו מן השליחות..". מכאן למדנו שהר"י יפה יצא כשד"ר מחברון לחו"ל ואשר נפטר לפני שבט תקפ"ט (1829).אגב, בנוסף לר' ישראל ב"ר יצחק המדפיס מקאפוסט היה עוד ר' ישראל יפה מקאפוסט בחברון, והמעניין הוא, שגם הוא היה מדפיס בקאפוסט ומראשוני העולים מחב"ד המתיישבים בחברון:
במפקד תקצ"ט רשום שהוא בן סד, שעלה לאה"ק בשנת תק"פ. במפקד תרט"ו רשומה אלמנתו גיסא.
הוא חתום על אגרת לכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" משנת תקצ"א (מגדל עז ע' תקיט) "ישראל יפה הקטן מקאפוסט". ועדיין לא ידענו מיהו. אמנם בכתב השד"רות לריי"ל משיוף, משנת תר"ד (לעיל פ"ט) הוא חותם "ישראל בלא"א המנוח א"ש פייווש יפה זללה"ה". מכאן נודע לנו שהוא המדפיס השני מקאפוסט, שהדפיס בשנת תקע"ו את שלחן ערוך אדה"ז, או"ח ח"א-ג "בדפוס האחים המשותפים המופלגים הנגידים מהור"ר יהודא נ"י ומו' ישראל נ"י בני המנוח מו' א"ש פייווש יפה זצללה"ה".
שני ר' ישראל יפה היו בקאפוסט. שניהם מדפיסים, שהדפיסו בין השאר את ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן. שניהם עלו לאה"ק והתיישבו בחברון. האחד, הוא הגדול, שיצא כשד"ר ונפטר לפני שבט תקפ"ט והשני חותם הקטן ונפטר לפני שנת תקט"ו.
ועוד ר' ישראל יפה שלישי היה בחברון, שעלה, יחד עם אביו ר' מרדכי, בשנת תקצ"ג (לא מקאפוסט אלא משקלאוו).

לפרטים נוספים ראו:
ספריית חב"ד
ספריית חב"ד


חזרה לדף הבית