האור ישראל

רבי ישראל יפה - בעל ה"אור ישראל"

רבי ישראל יפה נולד בשנת 1640 בעיר שקלוב ברוסיה. הוא היה אב בית דין בעירו, ידוע כבעל ה"אור ישראל" על שם סיפרו.
משפחתו משקפת היטב את הקרע שחל בעולם היהודי בין החסידים למתנגדים, שכן, חלק מצאצאיו היו מהחריפים שבמתנגדים, כדוגמת ר' אברהם יפה בעל ה"משכיל לאיתן", ולעומתם, חלק מנכדיו - לפחות שניים מהם, עברו עם בניהם לחסידות.


חזרה לדף הבית