המשפחה שלנו

  • עוזר

  • גרגיר

  • יופה

  • לביא

  • רופמן

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המשפחתי שלנו! האתר נבנה במטרה לרכז את מירב המידע המשפחתי הידוע ולמנוע את איבודו. כמו כן, אנו מקווים כי העלאתם של ההיסטוריה המשפחתית, התמונות והקשרים המשפחתיים אל האינטרנט - תאפשר גם לאנשים נוספים לתרום מידע אודות משפחתנו, וללמוד פרטים הנוגעים למשפחתם.

משפחתנו מבוססת על ארבעה ענפים משפחתיים עיקריים,והם:

כיום, בהתבסס על המידע המצוי בידנו, ניתו להצביע על מקורותיו ההיסטורים-גיאוגרפיים של כל אחד מארבעת הענפים הללו. לפירוט בנוגע למקורות ההיסטוריים-גאוגרפיים של כל ענף משפחתי - בחר בקישור לעיל המוביל אליו.
על מנת להקל על מציאת בני משפחה, ועל חומר המשוייך אליהם ו/או לעברם, נבנה במסגרת אתר האינטרנט אינדקס שמות הממויין בסדר אלפא-ביתי, ואשר קישור אליו נמצא בתפריט שמימין.
נוסף על הצגת בני המשפחה והקשרים בין כל תת-ענף משפחתי למשניהו, האתר מאפשר להתוודע לתמונות ולמסמכים משפחתיים אשר נסרקו לפורמט דיגיטלי.
באם יש בידכם מידע נוסף על קשרים משפחתיים של משפחתנו למשפחות אחרות (מידע אשר נוסף על זה המוצע באתר),או מקורות ומסמכים הנוגעים למחקר המשפחתי שלנו - אנא פנו אל עורך האתר .
נשמח באם יהיה ביכולתכם לתרום מידע ופרטים נוספים!
להורדה של עץ המשפחה המלא (גירסה עברית) בפורמט gedcom לחץ כאן

להורדה של עץ המשפחה המלא (גירסה אנגלית) בפורמט gedcom לחץ כאן